तृतीय पुण्यस्मरणस्व.मनोज (अण्णा) आबासाहेब शिंपले (माजी ग्रामपंचायत सदस्य तथा कॄषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक बोरी) मुत्यु दि.30/7/2019

जिंतूर बोरी प्रतिनिधी/मनोज टाक

(कै.मनोज (अण्णा) आबासाहेब शिंपले )तुमचे असणे आमच्यासाठी सर्व काही होते….ते आमच्या आयुष्यातील सुंदर पर्व होतेआज सर्व काही असल्याची जाणीव आहेपण तुम्ही नसल्याची उणीव आहे खुप आठवण येते अण्णा तुम्हीच….

भावपूर्ण श्रद्धांजली

शोकाकुल

श्रीमती शिवकांता मनोज शिंपले (पत्नी )

सतीश मनोज शिंपले (मुलगा)

दामिनी सतीश शेळके (मुलगी

)वैजनाथ आबासाहेब शिंपले (भाऊ)

डिगांबर आबासाहेब शिंपले (भाऊ)

वामन शिंपले . भागोजी शिंपले . पद्माकर शिंपले . अशोक शिंपले .मनोज टाक हरिभाऊ गारुडी . बाळासाहेब चौरे . मुंजाभाऊ कंठाळे . शिवानंद कंठाळे . अनिल चैन . गणेश गोरेव समस्त शिंपले परिवार बोरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *